Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 46 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
746 คน
25448 คน
592822 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 
 

  
🌼🌸พี่น้องนี ถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าฟื้นฟูขึ้นมาที่ประเทศจีน ในช่วงต้นของศตวรรษที่ 19 อธิบายออกซึ่งการงานแห่งการฟื้นฟู ขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสมัยนี้ สืบทอดความยอดเยี่ยมแห่งการฟื้นฟู ในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา ได้อธิบายหลักความจริงของการได้รับความรอด หลักความจริงเกี่ยวกับคริสตจักร พระคริสต์เป็นชีวิต พระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นการเปิดเผย ที่เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์อย่างครบถ้วน และนำพาให้วิสุทธิชน มีภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง ได้ฟื้นฟูคริสตจักรขึ้นมาในประเทศจีน 400 กว่าแห่ง ต่อมาได้ถูกจำคุก เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า สุดท้ายพลีชีพ การปฏิบัติที่อุดมสมบูรณ์ของท่าน ได้แพร่หลายไปทั่วโลก ด้วยการงานด้านบรรณกิจ โดยมีผลสะท้อนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ซึ่งได้แพร่หลายไปทั่วประเทศจีน และต่างประเทศ

🌼🌸ตามการเปิดเผยของพระคัมภีร์ และการยืนยันของประวัติศาสตร์นั้น ในทุกยุคทุกสมัย พระเจ้ามักจะมีการงานที่พิเศษของพระองค์ บนแผ่นดินโลกในท่ามกลางมนุษย์ ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเพื่อพระองค์เอง และเพื่อที่จะสำเร็จการงานที่พิเศษนี้ ในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา พระเจ้ามักจะมีบุคคล ที่พระองค์ทรงเลือกสรร และทำการสำเร็จ เพื่อมาตอบสนองความต้องการ ที่พิเศษของพระองค์ ในช่วงกลางของศตวรรษนี้ ขณะที่กิตติคุณของพระเจ้า ได้มาถึงทางตะวันออก พร้อมกับวัฒนธรรมตะวันตกนั้น ก็มีมิชชั่นเนอรีเป็นร้อยเป็นพัน ที่ได้มาถึงประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ตามคำบัญชาของพระเจ้า และได้เพียรพยายามอย่างสุดกำลัง เพื่อกิตติคุณของพระคริสต์ ในท่ามกลางคนเหล่านี้ มีจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ในด้านวรรณคดีและในด้านฝ่ายวิญญาณ

🌼🌸แต่ทว่าผู้ที่สามารถประกาศ แผนการบริหารของพระเจ้า และข้อลับลึกของพระคริสต์ ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน กลับมีน้อยมาก ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ในช่วงเริ่มต้นของศตวรรษที่ 19 หลังจากที่ประเทศจีน เปลี่ยนการปกครองจากระบบศักดินา มาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้ว ในท่ามกลางอนุชนมากมาย ที่ได้รับการศึกษาจากวรรณคดี ของพวกตะวันตก พระเจ้าก็ได้ฟื้นฟูอนุชนคนหนึ่ง ที่ชื่อหนี ซู่ จวู่ ขึ้นมา ซึ่งหลังจากที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อเป็นหนี จิ้ง ฟู่ มาสำเร็จคำบัญชา แห่งยุคสมัยของพระองค์ หลังจากที่พี่น้องนี ได้รับความรอด ท่านก็ได้รับการดูแล และการเสริมสร้างจากพระเจ้า ในขณะที่ท่านยังเป็นอนุชนนั้น มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในการอธิบายพระคัมภีร์ และคำสอนฝ่ายวิญญาณ ได้รับการต้อนรับอย่างมากมายจากชาวจีน ที่รักและแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสมัยนั้น ได้เร่งเร้าให้ผู้เชื่ออนุชนมากมาย เกิดผลสะท้อนและ แสวงหาด้วยใจจริง ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้นำของศาสนาคริสต์ ที่อยู่ในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นชาวจีน หรือชาวต่างชาติ เกิดความหวั่นไหว จนก่อให้เกิดการคัดค้าน และการต่อต้านขึ้นมา ในท่ามกลางศาสนาคริสต์ไม่น้อยเลย

🌼🌸พี่น้องนีได้อ่านค้นคว้าพระคัมภีร์ จนมีความชำนาญ และได้รับการช่วยเหลือ จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ ที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลา เกือบสองพันปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่รู้หลักธรรม ที่เป็นตัวอักษรในพระคัมภีร์ ยิ่งกว่านั้นยังรู้ถึงหลักการ ของหลักความจริงในพระคัมภีร์ ความหมายฝ่ายวิญญาณ ชีวิตและวิญญาณของพระคัมภีร์ ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะอธิบายพระคัมภีร์ หรือเทศนาไม่ว่าโดยปากเปล่า หรือผลงานประพันธ์ ล้วนตามนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ และการเปิดเผยฝ่ายวิญญาณ ที่ท่านได้มองเห็นในพระคัมภีร์ จึงเต็มไปด้วยหลักความจริง, แสงสว่าง, ชีวิตกับวิญญาณ, มีชีวิตชีวาและ เป็นไปอย่างอินทรียภาพ แต่ก็เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช ที่มาจากพระเจ้า ทำให้ผู้ฟังและผู้อ่านของท่าน ง่ายที่จะได้รับการดลใจและ ได้รับพระคุณ อีกทั้งมีผลสะท้อน ในสิ่งที่ท่านได้ประกาศและได้พูด

🌼🌸สิ่งที่พี่น้องนี ได้ประกาศและได้เปิดเผย ในตลอดชีวิตของท่าน เมื่อเรียบเรียงประเด็นสำคัญเข้าด้วยกันแล้ว มีทั้งหมด 12 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) เกี่ยวกับพระเจ้า
(2) เกี่ยวกับโครงการ (แผนการบริหาร) ที่นิรันดร์ของพระเจ้า
(3) เกี่ยวกับการกลายเป็นเนื้อหนังของพระเจ้า
(4) เกี่ยวกับพระคริสต์
(5) เกี่ยวกับการตายของพระคริสต
(6) เกี่ยวกับการเป็นขึ้นของพระคริสต์
(7) เกี่ยวกับชีวิตที่นิรันดร์นั้น
(8) เกี่ยวกับพระวิญญาณนั้น
(9) เกี่ยวกับการไถ่ของพระคริสต์ และความรอดของพระเจ้า
(10) เกี่ยวกับผู้เชื่อ
(11) เกี่ยวกับคริสตจักร
(12) เกี่ยวกับกรุงเยรูซาเล็มใหม

🌼🌸สนใจบทประพันธ์ของท่านสามารถติดต่อได้ที่นี่หรือทางไลน์ @emf5796h


🌸 🌸 วิทเนส ลี(Witness Lee) (1905-1997)

เป็นผู้ร่วมงานของวอท์ชแมน นี สานต่อการปฏิบัติที่วอท์ชแมน นี ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรือง ได้ปลดปล่อยการเปิดเผยที่สูงส่ง เกี่ยวกับแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าที่อยู่ในพระคัมภีร์ ได้ชี้แจงว่าเป้าหมายที่สูงสุดแห่งแผนการบริหารของพระเจ้า ก็คือพระเจ้ากลายเป็นมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัย ก่อรูปเป็นพระกายของพระคริสต์ และสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ ซึ่งก็คือการผสมรวมกันแห่งจักรวาลของการเข้าสนิทผสมผสานระหว่างสภาพพระเจ้ากับสภาพมนุษย์ และได้นำการฟื้นฟูในปัจจุบันขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรลุถึงจุดสูงสุดของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาทั้ง 6 ทวีปของโลก มีจำนวนมากกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งเป็นการบรรลุถึงจุดสูงสุดแห่งการแผ่ขยาย.

🌸 🌸 นี่คือคำพูดของพน.ลี ที่กล่าวถึงพน.นี 

“สำหรับข้าพเจ้า ช่วง 30 ปีแรกของการดำเนินชีวิตคริสเตียน ข้าพเจ้าได้ทยอยอ่านผลงานประพันธ์ของพี่น้องนี จนหมด และช่วง 30 กว่าปีต่อมา ซึ่งในช่วงที่อยู่ในการงานของคริสเตียน ข้าพเจ้าได้อ่านทบทวน ผลงานประพันธ์ของพี่น้องนี อีกครั้งหนึ่ง ได้อ่านประกอบและอ้างอิง ผลงานประพันธ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ อย่างอุดมสมบูรณ์และ ได้รับพระคุณมากมาย จำต้องใช้ผลงานชิ้นเอก แห่งสิ่งทรงสร้างใหม่ และความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าตรีเอกภาพมาบรรยาย จึงจะบรรยายได้อย่างหมดสิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้า สามารถยึดศูนย์กลาง เส้นทางและเป้าหมาย แห่งผลงานประพันธ์ของพี่น้องนี เป็นศูนย์กลางของความเชื่อและการปฏิบัติ เส้นทางที่วิ่งแข่ง และเป้าหมายที่แสวงหา เพื่อจะร่วมรับพระคุณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกัน.

🌸 🌸 แม้ว่าวอท์ชแมน นี จะล่วงหลับไปแล้ว แต่คำพูดของท่านยังไม่สูญหาย แม้ว่า จิ้ง ฟู่ จะจากไปแล้ว วอท์ชแมน ยังคงส่งสำเนียงอยู่ จนกระทั่งดาวประจำรุ่งจะปรากฏ เงามืดแห่งกลางคืนจะสลายไป ด้วยถ้อยคำแนะนำพอสังเขปนี้ จะเป็นการแสดงความอาลัยอาวรณ์ ที่ไม่เสื่อมคลายต่อวอท์ชแมน นี ”

🌸 🌸 การงานแห่งการแผ่ขยายคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายในประเทศไต้หวันโดยวิทเนส ลี

ในเดือนเมษายนของปี 1949 มีวิสุทธิชนประมาณ 500 คน มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น กับแผ่นดินผืนนี้ ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ถูกรักษาไว้ เพื่อการฟื้นฟูของพระเจ้า ภายใต้อำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์ ไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป คำว่า "พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก" "รีบมาฟังกิตติคุณแท้" "พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด" ได้ติดไว้ทั่วทุกหนทุกแห่ง เป็นที่ดึงดูดสายตาผู้คนเป็นอย่างมาก เหมือนกับไฟป่าที่รุกลามไปทั่ว ทำให้ใจคนสะเทือนสะท้าน ในปีนั้นไฟแห่งกิตติคุณ ได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ขึ้นตามถนนและตรอกซอยของไต้หวัน ภายในระยะเวลา 5 ปี จำนวนคนของคริสตจักรได้เพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า

🌸 🌸 สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้กระทำ โดยการปรนนิบัติ, การฝึกฝน, การแสวงหาหลักความจริง วิสุทธิชนทั้งหลายจึงได้เติบโตขึ้น ในชีวิตคริสตจักรที่ปกติและเต็มไปด้วยนิมิต.

🌸 🌸 ปัจจุบันนี้คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายในประเทศไต้หวันมีหลายร้อยแห่ง มีผู้เชื่อที่ประชุมปกติสม่ำเสมอ ดำเนินชีวิตคริสตจักรที่เป็นพยานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าทั่วประเทศไต้หวันประมาณ 50,000 คน
🌸 .
ข้าพเจ้าเป็นคริสเตียน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้เวลาว่างจากงาน อ่านหนังสือให้ผู้ที่สายตาไม่ปกติ หรือไม่สะดวกอ่าน 
เมื่อมาเจอห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย ได้ขออนุญาตพี่น้องวสันต์ ผู้รับผิดชอบ ขออ่านอัดเสียงลงยูทูป
ตอนแรกขออ่านแค่ ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ เล่มเดียว 
แต่พี่น้องวสันต์ อนุญาตให้อ่านได้ทุกเล่มในห้องสมุด
ข้าพเจ้าจึงลองอ่านดู แล้วก็ลองส่งให้พี่น้องฟังดู คนแรกเขาบอกว่า เสียงเหมือน คณะเกศทิพย์ (หลายคนคงเกิดไม่ทัน555)
จากนั้นข้าพเจ้าจึงเริ่มอ่านลงยูทูป ในเดือน พฤษภ่าคม 2015 
https://www.youtube.com/user/JJCHM108
จนถึงบัดนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการปรนนิบัติพระเจ้าและพี่น้อง
ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ 
Peace Termsook 
  ทิศทางในการเคลื่อนไหวขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้