Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 69 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
769 คน
25471 คน
592845 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 

ทำความรู้จักกับชีวิต The Knowledge of Life 
生命的认识
http://www.ministrybooks.org/books.cfm?id=0A2B0B
ทำความรู้จักกับชีวิต ไฟล์ Mp3
https://drive.google.com/open?id=0B9lt2hzeILcyS3Z2V3BycE14RDg
 

 

  บทที่11 

 

บทที่12

 

 บทที่13 

 บทที่14


นี่คือหนึ่งในหนังสือแจกฟรี7เล่ม

ทำความรู้จักกับชีวิต ( วิทเนส ลี)

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLr03dKp_C-TIlKLNUj-OV-pSQGeoJwzlf


สนใจหนังสือ ทำความรู้จักกับชีวิต มีทั้งแบบแจกฟรี และแบบที่ทำขายด้วยค่ะ

ห้องสมุดกิตติคุณแห่งประเทศไทย

1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข58 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 .

 ADDRESS: 1200/238 UDOMSUK YEAK 58 SUKHUMVIT RD. BANGKOK 10260 THAILAND.

โทรศัพท์ : 02 7465778 หรือ 02 7465779 Fax: 02 7465190 

มี 14 บท
บทที่ 1 อะไรคือชีวิต
บทที่ 2 อะไรคือประสบการณฺ์ของชีวิต
บทที่ 3 ประสบการณ์อันดับแรกของชีวิต - การบังเกิดใหม่
บทที่ 4 สิ่งที่ได้รับจากการบังเกิดใหม่
บทที่ 5 ความรู้สึกของชีวิต
บทที่ 6 การสามัคคีธรรมของชีวิต
บทที่ 7 ความรู้สึกของวิญญาณและทำความรู้จักวิญญาณ
บทที่ 8 ความแตกต่างระหว่างวิญญาณกับจิต
บทที่ 9 สามชีวิตกับสี่กฎ
บทที่ 10 กฎแห่งชีวิต
บทที่ 11 การรู้จักทางภายใน
บทที่ 12 อะไรคือการจำเริญของชีวิต
บทที่ 13 ทางออกของชีวิต
บทที่ 14 การฉายส่องกับชีวิต

แม้ว่าเราจะรู้น้ำพระทัยและจุดประสงค์ของพระเจ้าว่า พระองค์ต้องการที่จะได้ชนกลุ่มๆ หนึ่ง ให้มีฉายาของพระองค์ สำแดงสง่าราศีของพระองค์ให้มีอำนาจกำจัดศัตรูของพระองค์ เพื่อพระองค์ได้

พักสงบชั่วนิรันดร์ แต่มีน้อยคนที่รู้น้ำพระทัย และจุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ มีเพียงโดยชีวิตของพระองค์จึงสำเร็จได้ เกี่ยวกับชีวิตที่จะมาสำเร็จพระประสงค์นี้ เราจะรู้จักและประสบการณ์อย่างไร ช่าง

น้อยคนนักที่จะสัมผัส ผู้เชื่อในวันนี้ค่อนข้างจะอ่อนแอและไม่เติบโต มีผู้คนมากมายที่แสวงหา แต่มีน้อยคนที่จะพบหนทางแห่งชีวิต และยังหลายคนที่เข้าใจผิดคิดว่าความกระตือรือร้น ความรู้ กำลัง ฤทธิ์เดช 

และของประทานเป็นเรื่องของชีวิต
พวกเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความต้องการอันเร่งด่วนในยุคสุดท้าย พระเจ้าชี้แจงให้เราเห็นโดยผ่านข่าวสารของพี่น้อง ซึ่งเป็นแนวทางแห่งชีวิตที่อัศจรรย์และซ่อนเร้น เพื่อให้ผู้เชื่อได้มองเห็น

และสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ ข่าวสารนี้พูดได้ว่าเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นบทสรุปของการรู้จักและประสบการณืของวิสุทธิชนที่ผ่านมา 2 พันปี ได้รวมกับการตรวจสอบและประสบการณ์ที่พี่น้องเรามีถึง 30 ปี ข่าว

สารเหล่านี้เป็นการสรุปรวบยอดที่สมบูรณ์และยอดเยี่ยม ข่าวสารนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกพูดถึงการรู้จักชีวิต และแยกออกเป็น 14 จุดใหญ่ ซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะของชีวิต และความแตกต่าง

แห่งการทำงาน ส่วนที่สอง แสดงถึงประสบการณ์ของชีวิต แยกออกเป็น 19 หัวข้อ เพื่อชี้แจงและให้เราแสวงหาประสบการณ์ในแต่ละขั้นในการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ และเป็นหนทางสำหรับบทเรียนชีวิต 

ถ้าพวกเราฝึกฝนและเรียนรู้แต่ละบทๆ ไป เราจะสามารถไต่เต้าจนบรรลุถึงการสุกงอมของชีวิตอย่างรวดเร็ว
นี่เป็นข่าวสารที่นำเอาวิทยาศาสตร์ที่มองไม่เห็น และไม่สามารถสัมผัส มากระทำให้เป็นรูปธรรมขึ้น ทุกคนที่รักในองค์พระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาการจำเริญเติบโตในชีวิต จำต้องอ่านอย่างแท้จริง!
 — 


 สั่งซื้อหนังสือคลิ๊กที่นี่ค่ะ