Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


 
การบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อ มีทั้งหมด72 ตอน ใช้เวลาศึกษา12 สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์) กรุณาติดตามจนครบนะคะ


   
สัปดาห์ที่ 1วิญญาณที่ผสมผสานและการร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

 


สัปดาห์ที่ 2 การไถ่ทางด้านหลักกฎหมายและการช่วยให้รอดทางด้านอินทรียภาพสัปดาห์ที่ 3  พระคำแห่งชีวิตและการอ่านอธิษฐานพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้า