Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


 

นำกลับ (สจ. 825)

1. ข้าเคยเสาะหา น้ำพุแห่งหนึ่ง สามารถดับความกระหายในข้า
ข้าได้ดื่มสิ้น นานาน้ำพุ ไม่สามารถถมเต็มความต้องการ
มีวันหนึ่ง ข้าค้นพบ
ค้นพบพระเจ้าของข้า
ทรงกลายเป็นน้ำพุในส่วนลึกข้า
พลุ่งขึ้นจวบนิรันดร์ ฮาลีลูยา
เยซู เยซู เยซู เยซู
เยซูทรงดับความกระหาย
เยซู เยซู เยซู เยซู
เยซูทรงเป็นชีวิตข้า

2. น้ำพุอัศ–จรรย์ อยู่ภายในข้า
หลั่งไหลทุกวัน มิเคยหยุดยั้ง
ไหลสู่พระประสงค์ที่นิรันดร์
นั่นคือคริสตจักรแสนราศี
ในวันนั้นทรงนำกลับ
นำข้ากลับบ้านพระองค์
ข้าจึงได้พักพิงอยู่ในคริสตจักร
ให้พระองค์อิ่มเอม ฮาลีลูยา
คริสตจักร (x4) คือความอิ่มเอมของพระองค์
คริสตจักร (x4) คือการดำเนินชีวิตข้า