Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 79 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
779 คน
25481 คน
592855 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 บทเรียนชีวิตวิวรณ์
เล่ม1  เล่ม2  เล่ม3  
ฟังจากยูทูปแแบบต่อเนื่อง
ดาวน์โหลด MP3 บทเรียนชีวิตวิวรณ์
https://drive.google.com/open?id=1089hKwfbgIO4v-i3_SsV2HLJAEf1CYul


ฟังแบบต่อเนื่อง
ตอนที่1 คำนำ

 

ตอนที่2-การเปิดเผยของพระคริสต์-การเปิดเผยที่มีเอกลักษณ์และสุดยอด
 

ตอนที่3-พยานของพระเยซู-พยานที่พิเศษและสำเร็จสุดยอดตอนที่4
-พระเจ้าตรีเอกภาพในหนังสือวิวรณ์


ตอนที่5
-การเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสต์


ตอนที่6-
ผู้มีส่วนในความทุกข์ยาก,อาณาจักร,และความอดทนในพระเยซู


ตอนที่7
-คริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลาย