Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ


 สถิติวันนี้ 60 คน
 สถิติเมื่อวาน 29 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
760 คน
25462 คน
592836 คน
เริ่มเมื่อ 2009-11-26
 

 


 


แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า
ดาวน์โหลด แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า MP3

 การสั่งซื้อหนังสือ


ฟังแบบต่อเนื่อง


คำนำ


ตอนที่1


ตอนที่2


ตอนที่3


ตอนที่4


ตอนที่5


ตอนที่6


ตอนที่7


ตอนที่8

แผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า เล่ม 1
God’s New Testament Economy 1

ตั้งแต่ปี 1962 เป็นต้นมา พี่น้องของเรา ได้เปิดเผยพระคัมภีร์แก่เราทั้งหลาย ในท่ามกลางประเทศอเมริกา โดยอาศัยการปฏิบัติของท่าน เราทั้งหลายที่ได้รับการช่วยเหลือให้มองเห็นว่า ในท่ามกลางการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น มีประเด็นสำคัญ ประเด็นที่เน้นหนัก และประเด็นแห่งการหล่อเลี้ยงประการหนึ่ง นั่นก็คือแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า เราทั้งหลายได้มองเห็นถึงแผนการบริหารของพระเจ้า (Oikonomia 1ตธ.1:4) นั่นก็คือการปกครองในบ้านของพระเจ้า หรือการควบคุมดูแลในบ้านของพระองค์ โครงการของพระองค์ นั่นก็คือการแจกจ่ายหรือแจกปันตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในพลไพร่ที่พระองค์ทรงเลือกสรร, ทรงไถ่และทรงให้บังเกิดใหม่นั้น เพื่อเป็นชีวิตและทุกสิ่งของเขา เพื่อก่อกำเนิดสิ่งของหนึ่งเดียวในท่ามกลางจักรวาลนี้ นั่นก็คือพระกายของพระคริสต์ ซึ่งเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระองค์ ในยุคสมัยนี้ก็คือคันประทีปทองคำ ในที่สุดจะกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่ จวบจนนิจนิรันดร์ พระเจ้าตรีเอกภาพได้แจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่ภายในเราทั้งหลาย ซึ่งก็คือพระกายของพระองค์อย่างสมบูรณ์ กรณีนี้ได้อาศัยพระบิดาได้ทรงแปรสภาพอันเป็นรูปธรรมในพระบุตร และพระบุตรได้แปรสภาพเป็นจริงและสำเร็จสุดยอดในพระวิญญาณนั้น และได้เสด็จมาถึงเราทั้งหลาย โดยขั้นตอนที่สำคัญเจ็ดขั้นตอนด้วยกัน เพื่อให้เราทั้งหลายได้ประสบการณ์รับสุข และก่อสร้างร่วมกัน เนื้อหาสาระแห่งแผนการบริหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ นั่นก็คือมนุษย์ที่อัศจรรย์และครอบคลุมสรรพสิ่งผู้หนึ่ง มนุษย์ที่อัศจรรย์นี้ก็คือพระเจ้าตรีเอกภาพที่ผ่านขั้นตอน และสำเร็จสุดยอดนั่นก็คือพระบิดา, พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พันธสัญญาใหม่นี้ก็คือการบันทึกที่ครบสมบูรณ์แห่งการเปิดเผยที่อัศจรรย์ ของแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า