Search

 ใส่เรื่องที่ต้องการค้นหาแล้วคลิ๊ก Go

 

  Menu

  อ่านหนังสือ

 

ฟื้นฟูยามเช้า

ค้นคว้าเพิ่มเติม

บทเพลงสรรเสริญ

 

 


รวมหนังสือเสียงที่เผยแพร่ผ่านยูทูป

https://www.youtube.com/gospelbookroom

    การประชุมวันองค์พระผู้เป็นเจ้า การประชุมหักขนมปัง


พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูสำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่คริสเตียน อยากรู้จักพระเจ้า อยากศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า  คลิ๊กที่นี่ค่ะ


 
หนังสือแนะนำ

 หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ
หนังสือแนะนำ

บทเรียนชีวืตมาระโก
  


เลือกฟังหนังสือ คลิ๊กที่ภาพ หรือใช้เมนูด้านซ้าย


12ตะกร้า

ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ
ฐานที่แท้จริงของความเป็นหนึ่ง

หนทางอันมีชีวิตและทำได้จริง
ในการรับสุขพระคริสต์


 
ทำความรู้จักกับชีวิต
 
ประสบการณ์แห่งชีวิต
 
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
 
นั่งเดินยืน
 
ข่าวสารสำหรับผู้แรกเชื่อ

แผนการบริหารของพระเจ้า
 
แผนการบริหาร
แห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้า
 
การบำรุงเลี้ยงผู้แรกเชื่อ
  
คริสตจักรที่มีสง่าราศี

องค์ประกอบพื้นฐาน
แห่งชีวิตคริสเตียน
 
อำนาจกับการนอบน้อม

บทเรียนชีวิตเยเนซิศ 

บทเรียนชีวิตมัดธาย 

บทเรียนชีวืตมาระโก

บทเรียนชีวิตโยฮัน 
 
บทเรียนชีวิตเอเฟโซ

1และ2 เธสะโลนิเก เล่ม1 

บทเรียนชีวิตวิวรณ์ 
 
 
แบบเรียนชีวิต
 
1000ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญ

 คำสอนของอัครสาวก
 

  

  

    

ทำไมเราต้องสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณ 
ก็เพราะวิญญาณเป็นแก่นแท้ของมนุษย์ 
ร่างกายกับจิตใจ(ความรู้สึก ความคิด อารมณ์ ความปรารถนา) ไม่ใช่ของที่จีรังวันหนึ่งจะสูญสิ้นไป
แต่สิ่งที่คงอยู่ของเราคือวิญญาณ เราจึงต้องสนใจเรื่องวิญญาณ ก่อนที่จะหมดเวลา 
ขอแนะนำหนังสือหลายเล่มที่อธิบายถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณ 

สุภาษิต

โรม
 
เอเฟโซ

 
ฟิลิปปอย
 
โกโลซาย
   
1และ2เธซะโลนิเก
 
ฟีเลโมน
 
1-3โยฮัน


เคล็ดลับ
ในการเข้าเฝ้าพระเจ้า
 
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

ปรนนิบัติพระนิเวศน์
หรือปรนนิบัติพระเจ้า

การปฏิบัติอธิษฐาน
ของคริสตจักร

บทความ

โรคลวงตนเอง